Tarief

De prijs van Regiotaxi ligt tussen die van het gewone openbaar vervoer en de taxi.

Tarieven per 1 januari 2020
U betaalt uw rit met Regiotaxi per openbaar vervoerzone. De 1e, 2e en 3e zone kosten elk € 2,50. Daarnaast betaalt u een opstaptarief van € 2,50,
gelijk aan één reiszone. Vanaf de 4e zone geldt een tarief van € 5,00.

Aantal zones

Prijs in euro's 2020*

1 € 2,50 + € 2,50 opstaptarief
2 € 7,50
3 € 10,00
4 € 15,00
5 € 20,00

* Dit tarief wordt jaarlijks aangepast

Voorbeeld

Reist u bijvoorbeeld 4 zones,
Dan betaalt u:
 
Het opstaptarief: € 2,50
Zone 1 t/m 3
(3 x € 2,50)
€ 7,50
Zone 4 € 5,00
   
Totaalprijs € 15,00

Wilt u weten wat uw rit met de Regiotaxi precies kost, bel dan het informatienummer: 088 9666 011.

Wmo
Wmo-geïndiceerden van de Haaglanden-gemeenten (Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer) krijgen een korting op bovenstaand tarief en betalen dus een lager tarief.
Dit tarief is ook voor 2020 vastgesteld op € 0,70 per openbaar vervoerszone. Daarnaast betaalt u een opstarttarief. Deze is gelijk aan één reiszone.

Ritten langer dan 3 reiszones
Indien u een reis maakt van langer dan 3 zones betaalt u voor de 4e en 5e zone een hoger tarief. Dit tarief is gelijk aan 2 x het reguliere zone tarief per zone (zie eerder voorbeeld).
Voor de inwoners van de gemeenten Midden-Delfland en Westland geldt dit hogere tarief niet. Reizigers betalen de enkele zoneprijs voor de 4e en 5e zone.