Klachten

Ondanks alle zorg die Regiotaxi Haaglanden aan uw vervoer besteedt, kan het gebeuren dat u klachten heeft. Heeft u een klacht, meld deze dan bij het klachtenmeldpunt Regiotaxi.

U kunt dit op verschillende manieren doen:

- telefonisch op nummer 088 9666 009

- online 

- stuur uw brief naar het Klachtenmeldpunt Regiotaxi, Postbus 21012, 3001 AA Rotterdam.

Indien u zich niet kunt verenigen met de reactie op uw klacht, kunt u een bezwaarschrift indienen.
Weten welke procedure er gevolgd moet worden? Lees dat in de 'Klachtenprocedure Regiotaxi Haaglanden'.