Bezwaarprocedure

Als u al een klacht heeft ingediend en zich niet kunt verenigen met deze klachtafhandeling kunt u een bezwaarschrift indienen bij de onafhankelijke Bezwarencommissie Regiotaxi Haaglanden. Voor het indien van een bezwaar dient u binnen drie weken na dagtekening van de reactie van de vervoerder een bezwaarschrift in te dienen bij:

Bezwarencommissie Regiotaxi Haaglanden
Postbus 21012
3001 AA Rotterdam

Het bezwaar dient ondertekend te zijn en te bevatten:

  • Naam en adres van de belanghebbende
  • De dagtekening
  • Een kopie van de brief waarin de klacht is afgehandeld
  • Een omschrijving van de klacht
  • De reden waarom u ontevreden bent over de klachtafhandeling*
  • Het bankrekeningnummer van belanghebbende


* Hierbij is het van belang zo veel mogelijk relevante informatie te geven waarbij zo goed mogelijk wordt aangetoond waarom de klachtafhandeling niet klopt.