Kortingen

Er kunnen diverse kortingsregelingen van toepassing zijn als u rijdt met Regiotaxi.

Kinderen
Kinderen tot en met drie jaar (maximaal drie per volwassene) mogen onder begeleiding van een volwassene gratis mee. Kinderen vanaf 4-12 jaar, maximaal drie, die meereizen met een Wmo-pashouder betalen hetzelfde tarief als de pashouder. andere medereizigers betalen het OV-tarief.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Als u recht heeft op een vervoersvoorziening in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), dan kunt u bij uw gemeente vragen naar de geldende voorwaarden.

OV-Begeleiderskaart
Heeft u een OV-Begeleiderskaart, dan kunt u zich laten begeleiden door een medepassagier van tenminste 12 jaar. Uw begeleider reist dan gratis met u mee. Begeleiders kunnen individueel terugreizen tegen betaling van het OV-tarief. Aanvraagformulieren voor een OV-Begeleiderskaart zijn verkrijgbaar bij Argonaut via telefoonnummer 030 235 4661 of kijk op www.ovbegeleiderskaart.nl.